Politica UE în materie de droguri
08 aprilie 2024

UE și statele sale membre au luat măsuri strategice și operaționale pentru a aborda implicațiile în materie de securitate și sănătate ale traficului de droguri și ale consumului de droguri.

 

Cum coordonează UE lupta împotriva drogurilor

Drogurile reprezintă un fenomen social și sanitar complex, care afectează milioane de persoane din UE. Drogurile ilicite pot avea consecințe negative enorme, nu numai pentru persoanele care le consumă, ci și pentru familiile și comunitățile lor.

Consumul de droguri generează costuri enorme și prejudicii pentru sănătatea și siguranța publică, mediu și productivitatea muncii. De asemenea, acesta aduce cu sine amenințări la adresa securității legate de violență, criminalitate și corupție.

Piața drogurilor ilicite este una dintre principalele surse de venit pentru grupurile infracționale organizate din Uniunea Europeană și se ridică la o valoare anuală estimată a vânzărilor cu amănuntul de cel puțin 30 de miliarde EUR.

În UE, la fel ca în multe țări din întreaga lume, traficul de droguri afectează, de asemenea, stabilitatea și guvernanța la nivel național.

UE și statele sale membre au luat o serie de măsuri strategice și operaționale pentru a reduce oferta și cererea de droguri în Europa. Acestea coordonează măsurile respective prin intermediul strategiei UE în materie de droguri.

De asemenea, ele cooperează îndeaproape cu Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (EMCDDA) și cu Agenția UE pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol), precum și cu partenerii internaționali și cu organizațiile societății civile.

Acțiunile de asigurare a respectării legii întreprinse împotriva traficului de droguri sunt coordonate prin intermediul Platformei multidisciplinare europene împotriva amenințărilor infracționale (EMPACT).
Strategia UE în materie de droguri 2021-2025

În ultimele două decenii, Uniunea Europeană și statele sale membre au elaborat împreună o abordare comună pentru a viza implicațiile în materie de securitate și sănătate ale traficului de droguri și ale consumului de droguri.

Abordarea UE se bazează pe:

    dovezi privind ceea ce funcționează și ce nu funcționează în ceea ce privește politicile și măsurile
    echilibrul dintre reducerea ofertei de droguri și reducerea cererii de droguri
    multidisciplinaritate, având în vedere caracterul transversal al fenomenului drogurilor
    inovare și previziune, având în vedere complexitatea situației și a pieței drogurilor
    respectarea drepturilor omului, egalitatea de gen și echitatea în materie de sănătate
    participarea și implicarea societății civile

Această abordare a fost consacrată în Strategia UE în materie de droguri 2013-2020 și reafirmată în Strategia UE în materie de droguri 2021-2025, aprobată de Consiliu în decembrie 2020.
Acest infografic oferă o imagine de ansamblu a pieței drogurilor din UE, inclusiv a numărului de persoane care consumă droguri, a creșterii consumului de droguri, a capturilor de droguri și a valorilor comerțului cu amănuntul de droguri.


Noua strategie pentru perioada 2021-2025 stabilește cadrul politic și prioritățile politicii UE în materie de droguri și completează politicile naționale. Obiectivul său principal este de a asigura un nivel ridicat de protecție a sănătății, stabilitate și securitate socială, precum și de a contribui la sensibilizarea publicului.

Strategia în materie de droguri se axează pe trei domenii principale de politică:

    reducerea ofertei de droguri
    reducerea cererii de droguri
    abordarea consecințelor negative asociate consumului de droguri

De asemenea, aceasta identifică trei teme transversale în sprijinul domeniilor de politici:

    cooperare internațională
    cercetare, inovare și previziune
    coordonare, guvernanță și punere în aplicare

Consiliul a convenit de asemenea asupra unui plan de acțiune care stabilește 85 de măsuri specifice pentru realizarea priorităților Strategiei UE în materie de droguri.

    Strategia UE în materie de droguri 2021-2025 (Jurnalul Oficial al UE)
    Strategia UE în materie de droguri 2021-2025 (broșură)
    Planul de acțiune al UE în materie de droguri 2021-2025 (Jurnalul Oficial)

Lupta UE împotriva traficului ilicit de droguri
Sporirea securității

Pentru a reduce oferta de droguri și a combate criminalitatea legată de droguri, UE trebuie să își consolideze mijloacele de securitate. Printre măsurile din acest domeniu se numără prevenirea, descurajarea și perturbarea criminalității legate de droguri, prin cooperare judiciară și în domeniul asigurării respectării legii, date operative, interzicere, confiscarea activelor provenite din săvârșirea de infracțiuni, anchete și gestionarea frontierelor.

Astfel de măsuri pot contribui la abordarea evoluțiilor problematice de pe piețele europene ale drogurilor. Acestea sunt caracterizate de o disponibilitate ridicată a diferitelor tipuri de droguri, de confiscări tot mai importante, de utilizarea tot mai frecventă a violenței și de profituri uriașe, precum și de utilizarea platformelor de comunicare socială, a aplicațiilor, a internetului și darknetului pentru traficul de droguri ilicite. Aceste evoluții nu s-au atenuat în timpul crizei provocate de pandemia de COVID-19. Dimpotrivă, au cunoscut o creștere.

Combaterea traficului de droguri este una dintre prioritățile Platformei multidisciplinare europene împotriva amenințărilor infracționale (EMPACT), o inițiativă de securitate impulsionată de statele membre ale UE pentru a identifica și a aborda amenințările reprezentate de criminalitatea internațională organizată, precum și pentru a le acorda prioritate.

Combaterea criminalității organizate la nivelul UE (informații generale)

Strategia UE în materie de droguri completează politicile naționale în materie de droguri ale celor 27 de state membre ale UE.
Protejarea sănătății oamenilor
Servicii de prevenire, de tratament și de îngrijire

Pentru a proteja sănătatea oamenilor, este esențial să se reducă cererea de droguri. Mai multe măsuri care se consolidează reciproc pot contribui la atingerea acestui obiectiv, cum ar fi prevenirea, depistarea și intervenția timpurii, consilierea, tratamentul, reabilitarea, reintegrarea socială și recuperarea. Astfel de măsuri trebuie să fie:

    adaptate contextului social local și nevoilor populației-țintă
    bazate pe dovezi științifice
    sigure și eficace
    elaborate în strânsă colaborare cu serviciile de asistență medicală și socială

Criza provocată de pandemia de COVID-19 a agravat vulnerabilitățile în materie de sănătate ale consumatorilor de droguri și a confirmat încă o dată necesitatea concentrării în continuare asupra acestui domeniu de politică.
Abordarea consecințelor negative asociate consumului de droguri

UE a identificat unele domenii de acțiune pentru prevenirea sau reducerea riscurilor potențiale și a efectelor nocive ale drogurilor pentru consumatori, societate și medii penitenciare. Printre aceste domenii se numără:

    reducerea prevalenței și a incidenței bolilor infecțioase asociate consumului de droguri
    prevenirea deceselor cauzate de supradoze și asociate consumului de droguri
    furnizarea de alternative la sancțiunile coercitive

    Politica UE în domeniul sănătății (informații generale)

Tulburările asociate consumului de droguri și problemele de sănătate mintală

În cadrul Consiliului, statele membre ale UE își unesc eforturile pentru a sprijini mai bine persoanele care suferă de tulburări psihice și de tulburări asociate consumului de droguri.

La 5 decembrie 2023, Consiliul a aprobat concluzii privind abuzul de droguri și tulburările psihice. Consiliul invită statele membre să considere tulburările legate de consumul de droguri care se manifestă concomitent cu alte tulburări psihice o provocare importantă. Statele membre, Comisia și alți actori relevanți ar trebui să urmărească dezvoltarea unor intervenții personalizate adaptate la nevoile speciale ale persoanelor cu astfel de tulburări.

    Consiliul se preocupă de situația persoanelor care suferă concomitent de tulburări legate de consumul de droguri și de alte tulburări psihice (comunicat de presă, 5 decembrie 2023)
    Sănătatea mintală (informații generale)
    Comorbid substance use and mental health problems (EMCDDA)

Impactul COVID-19 asupra pieței drogurilor din UE

Pandemia de COVID-19 afectează piața drogurilor din UE în diferite moduri.

Aprovizionarea cu anumite droguri a fost perturbată temporar în contextul măsurilor restrictive legate de COVID-19. Acest lucru a dus la creșterea prețurilor, la penurie locală și la scăderea purității anumitor droguri. Violența în rândul furnizorilor și al distribuitorilor a continuat, iar grupurile infracționale organizate au rămas active și rezistente adaptându-și modelele de transport, rutele de trafic și metodele de disimulare.

Internetul, darknetul, platformele de comunicare socială și aplicațiile de comunicare criptată par să fi jucat un rol mai important în oferta de droguri.

Sursa: